Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου 2017

10η Διεθνής Μαθηματική Εβδομάδα 2018

25-29 Απριλίου 2018
στη Θεσσαλονίκη


ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

· Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών: 10 Μαρτίου 2018.

· Έγκριση εργασιών από την επιστημονική επιτροπή: 20 Μαρτίου 2018.

· Ανακοίνωση τελικού προγράμματος: 10 Απριλίου 2018.

Τα πρακτικά θα διατίθενται κατά την έναρξη της Μαθηματικής Εβδομάδας.