Σεμινάρια 10ης Διεθνούς Μαθηματικής Εβδομάδας 2018

Τα σεμινάρια 1, 2, και 3 είναι διάρκειας 4 ωρών και απαιτείται εγγραφή 15€.
Το σεμινάριο 4, είναι περιορισμένων θέσεων (25) και είναι δωρεάν
Το σεμινάριο 5, είναι διάρκειας 1,5 ωρών και είναι δωρεάν.

Εγγραφή στις εργασίες του συνεδρίου 5€
Θα δοθεί φάκελος και βεβαίωση παρακολούθησης

Σεμινάρια *

Εργαστήρια Επιμόρφωσης με το λογισμικό Geogebra. Δημιουργία ενός test με το λογισμικό Geogebra-test στα σύνολα με διαγράμματα Venn-Πέμπτη 26/04 16.00-20.00

Σεμινάριο χρήσης του εκπαιδευτικού λογισμικού Geogebra -1η Ενότητα: Περιβάλλον Geogebra, 2η Ενότητα: Δημιουργία Εφαρμογών - Παρασκευή 27/04 17.00-21.00

Βιωματικό Εργαστήρι Μαθηματικών - Τεχνικές _Παρατήρηση και βελτιστοποίηση της Διδασκαλίας των Μαθηματικών (Προετοιμασία μικροδιδασκαλίας σε ομάδες Εργασίας) - Σάββατο 28/04 10.00-14.00

Εργαστήρια Επιμόρφωσης του CTY (Center for Talented Youth) Greece για καθηγητές - Σάββατο 28/04 17.00-20.00

Παιχνίδια λογικής σκέψης για όλους - Κυριακή 29/04 09.30-11.00