Συμμετοχή σχολείων για παρουσίαση εργασιών μαθητών.

Συμμετοχή σχολείων για παρουσίαση εργασιών μαθητών.